REGUŁY DLA RODZICÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU

Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.
UZASADNIENIE: My, pracownicy, chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.

Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi.
UZASADNIENIE: Ważne jest dla nas , aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.

Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.
UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką.

Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola. Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad wszystkimi dziećmi.
UZASADNIENIE: Wdzięczni jesteśmy rodzicom za okazaną pomoc, jednak bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.

W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady podawania leku.
UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.

Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka.
W czasie choroby dziecko przebywa w domu.
UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.

Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 830.
UZASADNIENIE: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.

W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.
UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.

Po odebraniu przez rodziców dzieci mogą przebywać w ogródku przedszkolnym tylko pod opieką osób dorosłych.
UZASADNIENIE: Nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, jeśli po odebraniu przez rodziców przychodzą bawić się w ogrodzie przedszkolnym.

Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.
UZASADNIENIE: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.

Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.
UZASADNIENIE: Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.


REGUŁY ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE PRZEZ WSZYSTKICH RODZICÓW NA PIERWSZYM ZEBRANIU OGÓLNYM W R.SZK. 2011/2012

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Markach