Udział dzieci z przedszkola na Okólnej oraz Piłsudskiego.